Imjosepharvin

Lahat ng tama't mali na nasa utak natin, nababalewala yan pagdating sa pag-ibig.

"Mahirap talagang intindihin ang mga babae, kaya dapat masanay ka na."
"GOOD EVENING!!"
— GOOD EVENING 
"

Hindi Muna Kailangan Libutin Ang Buong Mundo Para Makita Ang TRUE LOVE Mo.

Dumaan ka lang sa bahay, makikita mo din ako.

"
"Best relationship advice: Don’t do anything you wouldn’t want your boyfriend/girlfriend to do."
lettersforthedreamer:

You just can’t, run away from everything. 

lettersforthedreamer:

You just can’t, run away from everything. 

"GoodMoring"
— Good Morning!
idenchanted:

Head in the Clouds

idenchanted:

Head in the Clouds